TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
NoiAyBinhYen
BoBatDcRoiNe
3
7095887
2
DeoCoDoiThu
ChuMayTuoiGi
3
6837949
3
HuyQuanHoa
ACE_4953
3
6233057
4
____KaVe
_____ThitCho
3
5979656
5
TungHaDong
VN_BOSS__
3
5680754
6
ThayOngNoi
VN__OngNoi
3
3401974
7
_ThichGai_
VN_ThichCa_
3
2640918
8
Cloud
VN___Cloud
3
2050229
9
SKY_BLACK
So_Qua_Co
3
1467289
10
_KimBinhMai_
HaiBaConVit
3
1438458
11
BedeThai
VN_TrumCuoi
3
1225839
12
15PRM
VN_15Tuoi
3
492492
13
HaiDang
VN_IilIi
3
129982
14
_Iphone_
Iphone
3
23436
15
HauNth
VN_DeHangDay
3
226
16
Gaihu
VN___Bo_Dit
2
2154848
17
ThanhMai
VN_OhYesh
2
2071618
18
BaChuVoLam
VN_NOIIII
2
1436280
19
ThichMinhTue
Supermen
2
1337420
20
HoaVoKhuyet
MuaThuyTinh
1
0