Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
_TueNhi_
120
567,534,368 gold
2
_KimBinhMai_
120
535,694,799 gold
3
ADM
120
433,710,042 gold
4
_Kh0VjYeu_
120
354,958,067 gold
5
TuanKiet
120
350,975,491 gold
6
15PRM
120
240,522,949 gold
7
Picaso
120
187,571,640 gold
8
SNaKe___
120
185,200,000 gold
9
_ThichGai_
120
167,774,002 gold
10
Au_Ze_Ze
120
166,766,402 gold