Lấy lại mật khẩu cấp 1 bằng mật khẩu cấp 2

Hệ thống đóng chức năng lấy mật khẩu qua mật khẩu cấp 2 .
Nếu bạn không có email thật thì các bạn hãy liên hệ với admin qua fanpage facebook hoặc diễn đàn . Yêu cầu cung cấp cho chúng tôi các thông tin cần thiết
Chú ý : BQT không bao giờ hỏi mật khẩu cấp 1 của thành viên !